Oferta

Moja kancelaria adwokacka znana jest z rzetelności, wnikliwości oraz konsekwencji w działaniu. Wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do poniesionych nakładów pracy w indywidualnej sprawie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, corocznie bierzemy udział w akcji „pro publico bono”, udzielając bezpłatnych porad prawnych.

We wszystkich niżej wymienionych sprawach oferujemy Państwu profesjonalną reprezentację prawą na każdym etapie postępowania przed wszystkimi organami Państwowymi, samorządowymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Oferujemy także pomoc w negocjacjach w zakresie polubownego rozwiązania sporu oraz udział w mediacjach.

prawo cywilne i rzeczowe

sporządzanie umów cywilnoprawnych, odszkodowania i powództwa odszkodowawcze, dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, ochrona dóbr osobistych, sprawy związane z postępowaniem wieczystoksięgowym. Ochrona własności i posiadania, służebności, sprawy z zakresu współposiadania rzeczy wspólnej

prawo spadkowe

dziedziczenie ustawowe i testamentowe, wyjawienie i obalenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, wydziedziczeniem, zachowek, niegodność dziedziczenia


 

prawo rodzinne

sprawy o rozwód i separację, alimenty , zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego, unieważnienie małżeństwa, pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, zarząd majątkiem dziecka

 

prawo pracy

pomoc w rozwiązywaniu sporów wynikających ze stosunku pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę, dochodzenie należnego wynagrodzenia i jego ekwiwalentu, opiniowanie umów o pracę, dochodzenie odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy, mobbing.

 

prawo karne

obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentowanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, sporządzenie i wnoszenie apelacji i zażalenia, wznowienie postępowania, kasacja do Sądu Najwyższego, dozór elektroniczny, sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowe warunkowe zwolnienie

prawo lokalowe i spółdzielcze

eksmisja, zapłata czynszu, wystąpienie w stosunek najmu, opiniowanie umów ze spółdzielniami lub deweloperami, opiniowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, unieważnienie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, prowadzenie spraw związanych z prawem lokalowym i spółdzielczym

 

prawo medyczne

pomoc w postępowaniu w sprawach o błędy w sztuce lekarskiej oraz w innych sferach związanych z odpowiedzialnością lekarza oraz prawami pacjenta, dochodzenie odszkodowań

 

prawo ubezpieczeń społecznych

Ustalanie prawa do emerytury lub renty, ustalanie prawa do wcześniejszej emerytury, prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub innym organem

 

windykacja należności

sporządzenie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, sporządzenie harmonogramu płatności, prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zabezpieczanie wierzytelności, wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka „Consensus“ została założona 1 stycznia 1994 roku. Od tego czasu, a więc już od ponad 20 lat, świadczy pomoc prawną na najwyższym poziomie. Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Oferowana przeze mnie obsługa prawna obejmuje przygotowanie dokumentów prawniczych (takich jak pozwy, pisma procesowe, wnioski) i doradztwo prawne (porady, opinie). Reprezentuję także Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz organami ścigania i instytucjami administracji państwowej. Specjalizacją kancelarii są sprawy z zakresu prawa cywilnego, spółdzielczego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego tj. rozwody i alimenty. Posiadamy doświadczenie również w prowadzeniu spraw karnych.

Potrzebujesz porady prawnej? Odwiedź kancelarię!

W mojej kancelarii adwokackiej dbam o każdego Klienta. Prowadzenie spraw sądowych zawsze wiąże się dla Klienta ze stresem i niepokojem. Dyskretnie, a jednocześnie profesjonalnie podchodzę do każdego zlecenia, obojętnie czy chodzi o prowadzenie spraw cywilnych, karnych czy gospodarczych. Wszystkie sprawy, które zostają mi powierzone, są przeze mnie traktowane indywidualnie i z zaangażowaniem. Mogę Państwu zagwarantować, że w kancelarii prawnej Consensus znajdą Państwo zarówno fachowe doradztwo prawne, jak i wsparcie i zrozumienie.

Blog

Prawne ABC - Katarzyna Kowalczyk

Facebook

Oficjalny profil Kancelarii na Facebooku

Nasz zespół

Kontakt